• Aneuek Mud
  • Mai 2016
  • Yusuf Dawood and Guree
  • Pelanggara
  • Bangsa Aceh Berdemo Di Jalan Raya Stockholm
Aneuek Muda1 Stockhol2 Yusuf Dawood and Guree3 Stockholm 4 Bangsa Aceh Berdemo Di Jalan Raya Stockholm 5
Amanat Keutuha Prèsidium ASNLF
Bak Uroë Ulang Thôn Atjèh Meurdéhka Keu-40 (1976 – 2016)
4 Désémbèr 2016

Bismillahirrahmanirrahim, Assalammu’alaikum w.w.


Njang ulôntuan peumulia bandum bansa Atjèh


Alhamdulillah pudjoë keu Po Teuh Allah SWT, njang ka neubri nikmat hudép, langkah dan raseuki keu geutanjoë bandum. Seulaweuët dan saleuëm ta peutrôh keu djundjôngan geutanjoë Rasulullah Muhammad SAW. Meunan tjit keu sjuhada geutanjoë tameudo’a sabé beu lapang kubu dan neubri sjuruga.

Bak uroë njoë tapeu-ingat uroë njang peunténg lagoëna keu geutanjoë bansa Atjèh. Peuët plôh thôn leupah, Njang Mulia Tgk. Hasan Muhammad di Tiro neupeunjata keulai kemeurdéhkaan Atjèh di Gunông Tjokkan, deungon njankeuh neutanom keulai keusadaran nasional Atjèh. Liwat tuléhsan² seurta siaran² njang neutuléh deungon meusén tèp sederhana dan neusipreuëk rata sagoë ban saboh Atjèh. Bak masa njan peusan² neukirém liwat perantara² u teumpat tudjuan dan peureulèë masa meu-uroë² atawa bahkan meubuleuën deungon tjara meusom², seureuta risikô djisita lé pihak musôh atawa perantara njan keudroë djidrop dan djisak lam glap.

Djameun njoë tuléhsan² atawa siaran² Atjèh Meurdéhka teu-hidang djikeuë mata dalam siklèp-siklap, bahkan ladôm narit² almarhôm Wali Neugara djeuêt neudeungo meu-ulang², supaja djeuët neupham makna nibak asoë peusan² njang na njan. Sehingga geutanjoë bandum tatu'oh pakriban sikap peurdjuangan ateuëh saboh² peukara atawa isu² njang meusipreuëk dalam masjarakat umum dan tatu'oh peuduëk droë dalam hai njan.

Sjèëdara bandum bansa Atjèh njang ulôntuan peumulia,

Lagèë meutuléh dalam konstitusi, bak awai thôn njoë ka tapeuduëk rapat umum untôk piléh keutuha, waki keutuha dan anggèëta Prèsidium untuk masa keureudja peuët thôn ukeuë njoë. Rapat umum nakeuh saboh mekanisme njang tapeugot untôk tjeugah buët² totaliter atawa diktatur bak tapeudjak perdjuangan njoë.

Dalam masa keurdja njoë Prèsidium akan neutji peugot perubahan² strategi keureudja sesuai dengong keuadaan dan tuntôtan masa. Perkembangan ukeuë, makén njata bahwa beban keureudja makén brat dan kompleks. Sehingga peureulèë teunaga, idé, pikéran barô untôk peurajek perdjuangan.

Departemèn² njang tapeureulèë deungon mekanisme keureudja njang djeulaih akan tapeuna dalam tapeudong dèëlat Neugara Atjèh. Deungon meunan djeuët tapeusiap dan tapeudjak program² keureudja ukeuë njoë deungon leubèh meu-atô. Bandum ikhtijeu² njoë teuntèë peureulèë sokongan moral dan materi nibak geutanjoë bandum njang ka seupakat untôk tameudong kong dalam perdjuangan Atjèh Meurdéhka. Dan, bèk sagai tuwo tameudo'a bak Po Teuh Allah SWT, supaja keureudja rajek dan sutji njoë meuhasé lagèë teumeukeusud.

Sjèëdara bandum bansa Atjèh njang ulôntuan peumulia, Dalam keuseumpatan djroh njoë, heut ulôntuan peutrôk padum² peukara geulantjéng, njang teungoh keudjadian di Atjèh lawétnjoë.

Peukara dan alasan tuntôtan Atjèh Meurdéhka nakeuh saboh hai njang ka that djeulaih dan sah sitjara hukôm internasional. Tuntôtan njoë hana meugantung bak soë njang duëk ateuëh kurusi Prèsiden Indonesia, peulom Gubernur di Atjèh atawa di teumpat laén, njang hana meukaét sapeuëpih deungon peukara dan alasan Atjèh Meurdéhka.

Keu tapham tjit, bahwa seunambông perdjuangan njoë kon tanggông djaweuëb sidroë keutuha prèsidium, tapi tanggông djaweuëb geutanjoë bandum aneuk bansa Atjèh, njang heut peudong dèëlat di ateuëh tanoh keuneubah éndatu droëteuh.

Sjèëdara bandum bansa Atjèh njang ulôntuan peumulia,

Sitjara umum, geutanjoë hana tameumusôh saré keudroë-droë teuh, tapi geutanjoë na seunipat dalam peukara² prinsip, njang meukaét deungon sinambông perdjuangan Atjèh Meurdéhka. Meunjo hana tamumat bak hai² njang prinsip nibak geunaréh perdjuangan, maka bèk hireuën teuh geutanjoë bansa Atjèh phang-phoë, hana meuho-saho dan hana tatu'oh pham kepentingan nasional Atjèh.

Tabandéng perdjalanan kemeurdéhkaan bansa-bansa laén, geutanjoë Atjèh mantong peureulèë ikhtijeuë njang gigéh, seureuta persiapan estafet perdjuangan, saweuëb ramè that ureuëng² bako njang ka habèh umu bak peutheun dèëlat bansa dan Neugara Atjèh. Ôseuha² kaderisasi ka tapeudjak dalam padum thôn leuphah njoë dan mantong peureulèë generasi muda Atjèh njang tjeudaih² dan seutia keu perdjuangan Atjèh Meurdéhka. Peurlèë tapham, bahwa perdjuangan kemeurdéhkaan meukaét deungon bandum peukara, peuëkeuh sipil, politék, èkonomi, sosial, budaja dan laén².


Semoga ikhtijeu² geutanjoë bandum Neuridha ulèh Po Teuh Allah SWT.

Wassalam

ttd.

Ariffadhillah

Keutuha Prèsidium

Our Local Website

Laman web resmi kami: Sekretariat ASNLF/AM Sweden

Website UN

United Nations - Laman web PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa)

Website Pusat

ASNLF Pusat adalah laman web resmi ASNLF/AM